Audun Hausberg fekk minneprisen 2016

Audun Hausberg, mangeårig skipper på galeasen Loyal vart tildelt Johannes Kleppevik Minnepris for 2016. Hamnedagane i Kleppesjøen, like ved Johannes Kleppevik sin barndomsheim var ramma kring utdelinga. Hamnedagane sitt motto er Levande kystkultur, og dei inviterte til familiedag med fiskekonkurranse, aktivitetar, hamnekafe, kaikafe, utstillingar, gamle båtar, song og underhalding. Dette var ei fin ramme kring … Mer Audun Hausberg fekk minneprisen 2016

Utdeling av Kleppevik Minnepris på Hamnedagene

Johannes Kleppevik sin minnepris vert i år delt ut under Hamnedagane på Kleppe laurdag 20. august. Hamnedagene er ein kystkulturdag ved Kleppesjøen, like ved heimplassen til Johannes Kleppevik i Sund på søre Sotra. Denne dagen vert det båtar, buer med sal av handverk og mat, aktivitetar for unge, god kystmusikk og glade folk – rett … Mer Utdeling av Kleppevik Minnepris på Hamnedagene

Kystfolk – kven skal vi heidre?

Johannes Kleppevik Minnepris er oppretta for å heidre Johannes Kleppevik, og i hans navn også heidre andre som ivrar for kystkulturen. Johannes nytta musikk for å formidle strilakulturen og kystkulturen, som han sette sånn pris på. Johannes Kleppevik Minnepris skal delast ut til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland.  Vi … Mer Kystfolk – kven skal vi heidre?

Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Arne Høyland saman med Johannes Kleppevik sin dotter, Marlen Kleppevik. Foto: Eivind Helland Kulturarbeidaren Arne Høyland er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2015. Johannes Kleppevik sin minnepris går til ein person eller eit lag som har gjort eit særs verdifullt arbeid for kystkulturen i Hordaland. Grunngjevinga for tildelinga av prisen er den lange frivillige innsatsen kulturarbeidaren Arna … Mer Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Utdelinga av Johannes Kleppevik Minnepris 2015 vil foregå på Kyststemne i Trellevik kystkultursenter søndag 23. august Johannes Kleppevik sin minnepris går til ein person eller eit lag som har gjort eit særs verdifullt arbeid for kystkulturen i Hordaland. Trellevikstemnet opnar med gudsteneste kl 11.00 og held fram med uteaktivitetar frå kl 12.00. Minneprisen vert delt ut under … Mer Utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris 2015