Nils Harald Lie er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2014

Johannes Kleppevik Minnepris for 2014 var delt ut på Kyststemne i Trellevik 24. august på Trellevik Kystkultursenter, ein stad som også Johannes Kleppevik sjølv hadde eit godt forhold til. Dette vart ein fin ramme kring prisutdelinga. Det var Fjell kystlag som foreslo Nils Harald Lie som kandidat til Johannes Kleppevik Minnepris 2014. Nils Harald Lie har vore … Mer Nils Harald Lie er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2014

Foreslå kanditat som fortener minneprisen

Kven skal vi heidre? Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond vart oppretta av Sparebanken Vest i 2002 med føremål å fremja kystkulturen i Hordaland. Kvart år deler styret for stiftinga ut ein pris som skal gå til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland. Kjenner du nokon, ein person eller … Mer Foreslå kanditat som fortener minneprisen