Audun Hausberg fekk minneprisen 2016

Audun Hausberg, mangeårig skipper på galeasen Loyal vart tildelt Johannes Kleppevik Minnepris for 2016. Hamnedagane i Kleppesjøen, like ved Johannes Kleppevik sin barndomsheim var ramma kring utdelinga. Hamnedagane sitt motto er Levande kystkultur, og dei inviterte til familiedag med fiskekonkurranse, aktivitetar, hamnekafe, kaikafe, utstillingar, gamle båtar, song og underhalding. Dette var ei fin ramme kring … Mer Audun Hausberg fekk minneprisen 2016

Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Arne Høyland saman med Johannes Kleppevik sin dotter, Marlen Kleppevik. Foto: Eivind Helland Kulturarbeidaren Arne Høyland er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2015. Johannes Kleppevik sin minnepris går til ein person eller eit lag som har gjort eit særs verdifullt arbeid for kystkulturen i Hordaland. Grunngjevinga for tildelinga av prisen er den lange frivillige innsatsen kulturarbeidaren Arna … Mer Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Nils Harald Lie er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2014

Johannes Kleppevik Minnepris for 2014 var delt ut på Kyststemne i Trellevik 24. august på Trellevik Kystkultursenter, ein stad som også Johannes Kleppevik sjølv hadde eit godt forhold til. Dette vart ein fin ramme kring prisutdelinga. Det var Fjell kystlag som foreslo Nils Harald Lie som kandidat til Johannes Kleppevik Minnepris 2014. Nils Harald Lie har vore … Mer Nils Harald Lie er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2014

Foreslå kanditat som fortener minneprisen

Kven skal vi heidre? Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond vart oppretta av Sparebanken Vest i 2002 med føremål å fremja kystkulturen i Hordaland. Kvart år deler styret for stiftinga ut ein pris som skal gå til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland. Kjenner du nokon, ein person eller … Mer Foreslå kanditat som fortener minneprisen