Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Arne Høyland saman med Johannes Kleppevik sin dotter, Marlen Kleppevik. Foto: Eivind Helland Kulturarbeidaren Arne Høyland er tildelt Johannes Kleppevik Minnepris 2015. Johannes Kleppevik sin minnepris går til ein person eller eit lag som har gjort eit særs verdifullt arbeid for kystkulturen i Hordaland. Grunngjevinga for tildelinga av prisen er den lange frivillige innsatsen kulturarbeidaren Arna … Mer Arne Høyland fekk Johannes Kleppevik Minnepris 2015