Kystfolk – kven skal vi heidre?

Johannes Kleppevik Minnepris er oppretta for å heidre Johannes Kleppevik, og i hans navn også heidre andre som ivrar for kystkulturen. Johannes nytta musikk for å formidle strilakulturen og kystkulturen, som han sette sånn pris på. Johannes Kleppevik Minnepris skal delast ut til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland.  Vi … Mer Kystfolk – kven skal vi heidre?

Foreslå kanditat som fortener minneprisen

Kven skal vi heidre? Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond vart oppretta av Sparebanken Vest i 2002 med føremål å fremja kystkulturen i Hordaland. Kvart år deler styret for stiftinga ut ein pris som skal gå til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland. Kjenner du nokon, ein person eller … Mer Foreslå kanditat som fortener minneprisen