Utdeling av Kleppevik Minnepris på Hamnedagene

Johannes Kleppevik sin minnepris vert i år delt ut under Hamnedagane på Kleppe laurdag 20. august. Hamnedagene er ein kystkulturdag ved Kleppesjøen, like ved heimplassen til Johannes Kleppevik i Sund på søre Sotra. Denne dagen vert det båtar, buer med sal av handverk og mat, aktivitetar for unge, god kystmusikk og glade folk – rett … Mer Utdeling av Kleppevik Minnepris på Hamnedagene

Utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris 2015

Utdelinga av Johannes Kleppevik Minnepris 2015 vil foregå på Kyststemne i Trellevik kystkultursenter søndag 23. august Johannes Kleppevik sin minnepris går til ein person eller eit lag som har gjort eit særs verdifullt arbeid for kystkulturen i Hordaland. Trellevikstemnet opnar med gudsteneste kl 11.00 og held fram med uteaktivitetar frå kl 12.00. Minneprisen vert delt ut under … Mer Utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris 2015